New Definition for Speed Governors

An observation on Speed Governors- English translation at the bottom

ಮ೦ಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕು೦ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಬಸ್ಸನ್ನು ಯಮವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನೂ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿ೦ಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿ೦ದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಾಣಭಯದಿ೦ದ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ "ಗ೦ಟೆಗೆ ೬೦ ಕೀ. ಮೀ. ಮೀರದ೦ತೆ ವೇಗ ನಿಯ೦ತ್ರಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎ೦ಬ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು.

ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ವೇಗ ನಿಯ೦ತ್ರಕ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎ೦ದು ನಾನು ಚಾಲಕನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆತ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ... "ಹೇಳ್ಕ೦ಬುಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಇತ್ತೇ-ಅದೇನ್ ನಮಗ್ ತೊ೦ದ್ರೆ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲೆ... ನಾವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ ಹೋದ್ರೆ ಉಳ್ದವ್ರ್ ಹೆದರ್ಕ೦ಡ್ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ ಕೆಳಗ್ ಹಾರಿ ನಿಧಾನ ಹೋತ್ರ್... ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬ..."

English version

I was travelling in a private bus in coastal Karnataka (Mangalore Udupi Kundapura line). Though luxurious and offer prompt service these buses are known for their over speeding. As usual the driver of the bus I was travelling was in full josh and was speeding the bus at very high speed competing with another bus ahead. While passengers inside were praying god for safety, other road users of narrow NH 17 were jumping off the road to save themselves. I happened to notice a sticker on the windshield of the bus which said “Micro Autotech- 60kmph Road speed limiter”.

I asked the driver- Do you really have a speed governor installed? How can you drive so fast... The driver replied that speed governor is indeed fixed to his vehicle but that doesn’t work. He further said “If we go at high speed other road users will get scared and drive at slower speeds in fear of their life-that’s how we are governing the speed and purpose of speed governor is being achieved.”

Related: Drive in Cinema in coastal Karnataka

8 comments:

 1. That driver is irresponsible and a danger to other road users.

  Complain to the bus service administration immediately.

  ReplyDelete
 2. Well Hari,

  this is a well known menace in the region... Almost all drivers are rash and localites are used to it and voluntarily give space to the buses... The only difference was that this bus had a speed limiter sticker...

  Once a while some drivers are reprimanded by police but that doesn't seem to be effective enough...

  ReplyDelete
 3. I almost travel daily in these buses.

  My Observations:
  Reason for overspeed
  1.The truth is that they are not paid for going fast but they are
  asked to pay fines if they are slow.

  Let me explain:
  The buses have a schedule which is
  set by the Canara Bus Association.
  According to which there are time keepers at Udupi, Brahmavar, Kota, Kundapur(Udupi-Kundapura). So they are required to reach at stipulated times.
  If they are late then are not allowed to board passengers.
  But these schedules are very old.
  Now the amount of traffic is increased but the road is still the same.
  They have to cover Udupi-Kundapura in nearly 48 mins. Mind thats not child's play considering the amount of traffic.
  Now if they dont have a good collection any day the owners will cut some amount of their salary.

  2. Coastal people just talk about it when the issue is raised. I have seen many people boarding buses which drive faster. I can assure that they are least bothered.

  ....will be continued.

  ReplyDelete
 4. Rythm...

  That's so well said...I fully agree

  ReplyDelete
 5. he should be thinking he is the governor for maintaining others speed :))
  speed governer! :))

  ReplyDelete
 6. Yes, that's exactly the new definition I was referring to

  ReplyDelete
 7. Yes I am back to continue where I let(Rhythm aka Manoj)

  3. Its not that only buses overspeed. The avg speed on these roads is >65kmph. If u cant reach you are considered inelligible and you have to give way by letting other vehicles pass.

  4. A thing to be proud of...
  Lorry drivers during interviews are asked about experience. If they are from Udupi-Kundapura they are recruited very fast. They consider these roads more tougher than F1.

  A joke on road
  Once a scooter driver while driving down a slope comes near a cyclist. The cyclist shows his righthand to coney his intentions about moving right. After some time he makes some more signs with his hand. the scooter rider doesnt understand these. He moves left thinking the cyclist will go the right. But the cyclist moves left and they collide. The scooter driver asks an explaination. So the cyclist says that the second signal was to cancel the first one.

  Copyrights: SUDHA (Kannada magazine)

  Now some solutions according to me:
  1. Better roads:
  2. Better lane system.
  3. Better driving by educated people(I stress on it).
  4. Speed governers(may be but a little more study should go into it)
  Thats all i can get now.

  Finally let us also(techies)drive properly without confusing others atleast!!!

  ReplyDelete
 8. Manoj, Well said

  Roads they are converting into 4 lane ones... though it may take few more years to get it extend till Kundapura and beyond..

  Current roads are indeed tougher than F1... Michel Shoemaker wont be able to beat our drivers..

  ReplyDelete

Appreciate your efforts and interests to comment. Comments may be moderated due to increased spam. Will ideally respond to comments within few days.Use Anonymous option if you don't wish to leave your name/ID behind- Shrinidhi

Powered by Blogger.