ಮಾಯಾ ಬಜಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ (Kannada poem) - eNidhi India Travel Blog

ಮಾಯಾ ಬಜಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ (Kannada poem)

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಸಮಯ ಫೇಸ್ - ಬುಕ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುರಭಿ ಬರೆದ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಹುದು ಎನಿಸಿತು. ಮೂಲ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯ  ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪದ್ಯದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿಯ ಉಬುದ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉಳುವಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ದಾರಿ ಸವೆಸುವ ಸಮಯ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬರೆದ ಪದ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!  
'ರಿ' ಇಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

1 comment:

Appreciate your efforts and interests to comment. Comments may be moderated due to increased spam. Will ideally respond to comments within few days.Use Anonymous option if you don't wish to leave your name/ID behind- Shrinidhi

Powered by Blogger.